CARACTERISTICI CONTROL CU COMUNICARE WIRELESS, CONTROLUL ȘI COMANDA CORPURILOR DE ILUMINAT DE SIGURANŢĂ, LA CEL MAI ÎNALT NIVEL AL TEHNICII 

Insatalare simplă Cu centrala control cu comunicare wireless, comanda și controlul corpurilor de iluminat de avarie sau de siguranţă - cu baterie încorporată, devine joc de copii. Pentru instalarea corpurilor de iluminat este nevoie numai de alimentarea normală cu tensiunea de 230Vca. Organizarea sistemului de comunicare pentru controlul și comanda corpurilor de iluminat se rezolvă de la sine.

Frecvenţa de 868MHz Fiecare corp de iluminat dotat cu control wireless, poate să comunice pe frecvenţa de 868MHz aprobată la nivel european, cu alte corpuri de iluminat sau cu centrala și să transmită statutul propriu, respectiv al altor corpuri de iluminat înregistrate în sistem.

Distanţa de transmisie 30m Distanţa orizontală de transmisie în interiorul clădirilor este garantată la 30m (corpuri de iluminat din plastic). Pentru frecvenţa de emisie de 868MHz nici plafonul din beton armat nu constituie un obstacol de netrecut. Controlul wireless se realizează cu un dispozitiv cu rază scurtă de acţiune omologat CE și care poate fi utilizat și în zone unde sunt instalate aparate electronice sensibile.

 

Până la 240 de corpuri de iluminat alocate unui sistem. Sistemul de comunicare poate să cuprindă până la 240 de corpuri de iluminat alocate unei centrale și se organizează complet automat. Un corp de iluminat cu control wireless ia contact automat cu toate punctele nodale accesibile ale reţelei. Acestea pot fi alte corpuri de iluminat, repetoare de semnal sau centrala de comunicare însăși.

Monitorizare centrală și emitere de email-uri Centrala iniţiază zilnic sau săptămânal un test de funcţionare către toate corpurile de iluminat cuplate în reţea și memorează evenimentele. Suplimentar poate fi iniţiat manual oricând un test funcţional. Mesajele de eroare pot fi transmise mai departe prin email.

Funcţii extinse Software-ul central de comandă cu sistem de operare Windows, disponibil în mai multe limbi, permite memorarea planurilor de clădiri. Corpurile de iluminat accesate pot fi plasate pe acest plan și apar acolo cu starea lor actualizata. Multe din corpurile de iluminat cu control și comunicare wireless pot fi conectate prin radio. În centrala pentru corpuri de iluminat poate fi înregistrat, de ex. un orar pentru dezactivarea completă a iluminatului de avarie dintr-o clădire neutilizată, sau de a o plasa în regim de așteptare. Astfel controlul wireless economisește energie, iar siguranţa în expoatare rămâne neafectată

 

INFORMAŢII UTILE REFERITOARE LA WIRELESSCONTROL

ds

 

Ce este special la wirelesscontrol? Cu wirelesscontrol există pentru prima dată, posibilitatea de a comanda și de a controla centralizat corpuri de iluminat cu baterie încorporată, fără o cablare suplimentară tip BUS. Instalarea se simplifică considerabil și cu aceast sistem se reduc costurile.

Este necesar de a controla individual corpurile de iluminat? Dispoziţiile actuale din Austria: ÖVE/E8002-1:2007 și TRVB E102 prevăd o instalaţie automată de verificare cu control centralizat începând de la 50 unităţi de corpuri de iluminat cu baterie încorporată. Cu centrala cu control si comunicare wireless se îndeplinește această cerinţă și se oferă și avantaje suplimentare.

Este complicat de montat și pus în funcţiune o instalaţie de supraveghere radio a corpurilor de iluminat de siguranţă? Chiar dimpotrivă: corpurile de iluminat de siguranţă trebuie conectate numai la tensiunea de 230VCA. Sunt posibile distanţe de 30m între corpurile de iluminat din clădire. Conectarea ulterioară și organizarea a sistemului cu comunicaţie wireless se face automat. Software-ul de control al centralei cu comunicare wireless este configurat din fabrică intr-un Touch Netbook care recepţionează automat toate corpurile de iluminat cu control și comunicare wireless. Acestea pot fi adăugate în proiect și reprezentate în planurile de situaţie.

Trebuie ca semnalul să poată fi recepţionat doar intr-un punct de la toate corpurile de iluminat instalate? În nici un caz nu este obligatoriu ca toate corpurile de iluminat instalate să fie recepţionate doar dintr-un punct. Reţeua de corpuri de iluminat se realizată automat, fiecare corp de iluminat își transferă informaţiile proprii și cele ale celorlalte corpuri de iluminat către corpurile de iluminat învecinate (funcţia de repetitor). Se dezvoltă astfel automat o reţea stabilă de comunicare, prin intermediul căreia pot fi controlate și cele mai îndepărtate corpuri de iluminat.

În ce proiecte si de ce anvergură este raţional de a utiliza corpuri de iluminat cu control și comunicare wireless? La ora actuală se pot conecta max. 240 de corpuri de iluminat pe o unitate de control. Dacă sunt necesare mai multe corpri de iluminat atunci se pot utiliza, în aceeași clădire, mai multe unităţi de control. O limită inferioară nu există, dar tipic este de la 10 corpuri de iluminat în sus.

Care este necesarul pentru realizarea unei instalaţii complete? Aveţi nevoie numai de corpurile de iluminat, tensiunea locală de alimentare 230Vca și de Touch Netbook cu software-ul preinstalat și coordonator, (receptorul radio).

fds

 

Pentru ce tip de clădire se pretează cel mai bine controlul cu comunicare wireless Schrack? În cazul renovărilor unor clădiri existente și a clădirilor monument istoric, care necestă o înregistrare centralizată, controlul cu comunicare wireless este soluţia optimă. În principiu controlul cu comunicare wireless se utilizează acolo unde se permite montarea de corpuri de iluminat cu control wireless - baterie încorporată, ca: locaţii lucrative, hoteluri și cămine de studenţi. Controlul cu comunicare wireless se pretează excelent și pentru ansambluri rezidenţiale. Cu o conexiune la internet există posibilitatea de a primi prin e-mail mesaje de la centrale, respectiv, de a putea interveni de la distanţă asupra sistemului. Aceasta este un aspect interesant și pentru operatorii de complexe rezidentiale. • Sunt posibile dezvoltări ulterioare? Cu precădere hotelurile se reconstruiesc și se extind în etape. Din cauza flexibilităţii extraordinare a controlului cu comunicare wireless se pot atașa ulterior corpuri de iluminat care să fie integrate în sistem. În cele mai multe cazuri se poate renunţa la instalarea ulterioară a cablurilor E30 rezistente la foc, în zone cu pericol de incendiu. În cazul utilizării de module de sistem pentru grupuri și sisteme cu baterie centrală este util de a prevedea de la început circuite și baterii de rezervă.

Există pericolul ca din cauza grosimii mari a pereţilor să apară probleme de comunicare? Plafoanele din beton armat nu constituie o problemă. Aceasta înseamnă că instalaţia poate lucra pe mai multe etaje. Raza de acţiune orizontală este garantată la 30m (la corpuri de iluminat cu carcasă din plastic).

• Care este expunerea la radiaţii cu acest sistem radio? Puterea de emisie este foarte scăzută. Dacă se compară puterea de emisie cu cea a unei reţele W-LAN, atunci se constată că puterea de emisie pentru control cu comunicare wireless este mai mică de zece ori, iar timpul de emisie este sub 1%. Puterea efectivă de emisie este mai mică decât a mia parte din puterea W-LAN. Frecvenţa de 868MHz aprobată la nivel european, nu produce interferenţe cu Bluetooth, DECT sau W-LAN. În baza lungimii, relativ mari de undă, se pot obţine raze mari de acţiune în clădiri.